Kayıtlı kullanıcılar
Kullanıcı
Şifre

Beni hatırla


Karışık fotoğraf

izmir hacı mahmut camii
izmir hacı mahmut camii
Yorumlar: 0
Mustafa Cambaz

mesnevihâne camii
mesnevihâne camii

            

Önceki Fotoğraf:
mesnevihâne camii

 
 Sonraki Fotoğraf:
mesnevihâne camii


mesnevihâne camii
Açıklama: Fener’de, çoğu kişinin Patrikhane zannettiği Rum Lisesi yanındadır. Dârü’l Mesnevî Camii ve Şeyh Murad Camii olarak da biliniyor. Şeyh el- Hac Hafız Seyyid Mehmet Efendi tarafından kitabesindeki kayda göre 1844 yılında yaptırılmış. Devrinin önde gelen mesnevîhanlarından biri olan Şeyh Mehmet Murat Efendi, bu tekke ve müçtemilâtı, Mevlâna Celâleddini Rûmi'nin Mesnevî isimli meşhur eserinin eğitimi gayesiyle inşâ ettirmiş. Dershane olarak da kullanılan mescit, tevhidhane, derviş hücreleri, kütüphane, şadırvan, su haznesi, çeşme, mutfak, selâmlık ve daha sonra ilâve edilen türbeden oluşan külliyeden; mescid, türbe, su haznesi, çeşme ve şadırvan dışındakiler günümüze ulaşamamış. Dikdörtgen plânlı, kâgir duvarlı, ahşap çatılı mescidin tavanı ve mevlevî sikkesi biçiminde alemi olan minaresi, 1968'de tamir görmüş. Eserin bânisi su haznesine bitişik türbede medfundur. (11/ 08/ 2005)
Kelimeler:  
Tarih: 22.01.2010 22:41
Görüntülenme: 1429
İndirilme: 0
Oylama: 0.00 (0 Oy(lar))
Dosya boyutu: 127.1 KB
Ekleyen: Mustafa Cambaz

Powered by DNAsoft