Kayıtlı kullanıcılar
Kullanıcı
Şifre

Beni hatırla


Karışık fotoğraf

erzurum murat paşa camii
erzurum murat paşa camii
Yorumlar: 0
Mustafa Cambaz

kalenderhane camii
kalenderhane camii

            

Önceki Fotoğraf:
kalenderhane camii

 
 Sonraki Fotoğraf:
kalenderhane camii


kalenderhane camii
Açıklama: Kiliseden bozma yapılardan olan Kalenderhane Camii, Beyazıt Vezneciler’dedir. Kalenderhane adı Fatih döneminde konulmuş, günümüze kadar devam edegelmiş. Bizans döneminde adı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Akataliptos İsa’ya ithaf edilmiş kilise olduğu söylenmekte. Kilise, 13. yüzyılda İstanbul’un Lâtinler tarafından işgali sırasında Katolik kilisesi olarak da kullanılmış. E. Hakkı Ayverdi, bütün Bizans yapıları gibi kasvetli ve karanlık olan bu yapıya Osmanlılar döneminde pencereler açılarak sıkıcılığının biraz giderildiğini ve şimdi çukurda kaldığını yazmaktadır. Cami, daha sonra Dârü’s- Saâde Nazırı Maktul Beşir Ağa tarafından bütünüyle tamir edilmiş ve bir de hünkâr mahfili ilave edilmiş. Vakfiyesinde fakir ve muhtaç olanlara, gelen gidenlere vakfedilmiş bir müessese olduğu yazan cami, Cuma günleri ayin yapılan bir Mevlevihane, gelen gidenler için bir zaviye ve yetimler için de imarethane olarak kullanılmış. (24/ 07/ 2006)
Kelimeler:  
Tarih: 05.10.2009 23:44
Görüntülenme: 1396
İndirilme: 3
Oylama: 0.00 (0 Oy(lar))
Dosya boyutu: 112.8 KB
Ekleyen: Mustafa Cambaz

Powered by DNAsoft